Apele i uroczystości

Rok szkolny 2019/2020


WRZESIEŃ


1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 2. 09. 2019


PAŹDZIERNIK


1. Ślubowanie klas pierwszych - 14. 10. 2019


LISTOPAD


GRUDZIEŃ


STYCZEŃ


LUTY


MARZEC


KWIECIEŃ


MAJ


CZERWIEC