Historia szkoły

Data powstania szkoły i jej pierwsza siedziba

Szkoła została oddana do użytku 3 października 1936 roku. Budynek z drewna wybudowany został w przeciągu trzech miesięcy przy ulicy Przemyskiej 46 (dziś ul. Halicka 8) i przeznaczony był dla mieszkańców przedmieść Gdyni, gdzie w tamtym czasie 25% mieszkańców stanowili bezrobotni. W roku szkolnym 1936/37 w 12 oddziałach było 704 uczniów.


Pierwszy kierownik

Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Bronisław Raatz.