Integracja

INTEGRACJA czyli "zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części", maksymalne włączenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół umożliwiących im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. W nauczaniu integracyjnym koncentrujemy się na dziecku, jego możliwościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach.


TROCHĘ HISTORII

Klasy integracyjne są w naszej szkole od 2001 roku. Obecnie mamy cztery klasy integracyjne na czterech poziomach edukacyjnych, uczą się w nich dzieci z różnymi dysfunkcjami.


NAUKA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

Klasy liczą do 20 osób, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniami z poradni. Tworzenie klas ma na celu umożliwienie wspólnej nauki wszystkich dzieciom.

Integracja to szansa na nauczanie w warunkach sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka. Aktywność dzieci zdrowych, ich żywiołowość mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji, zaś uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, tolerancji i empatii.

Podstawowa zasada obowiązująca w klasie i integracyjnej - każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki, ale każdy postrzegany jest jako indywidualna osoba z określonymi możliwościami psychofizycznymi.


Klasy integracyjne

Zajęcia terapeutyczne