Kalendarium

2019/2020


Data Wydarzenie
02.09.2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego

30.09.2019 r.

Dzień sportu

14.10.2019
Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych
05.12.2020 r.  Parada Mikołajów
16.12.2020 r. Kiermasz świąteczny
23 - 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2020 r.

Zabawa karnawałowa

13 - 26.01.2020

Ferie zimowe

21 - 23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty
 9 - 14.04.2020
Wiosenna przerwa świąteczna
26.06.2020 Zakończenie zajęćZgodnie z Rozporządzeniem MEN z 5 października 2010 r.

ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w SP 13 w roku szkolnym 2019/2020:


Data
20.12.2020 r.
.04.2020 r. 
12.06.2020 r.