Kalendarium

2018/2019


Data Wydarzenie
03.09.2018r. Rozpoczęcie zajęć

11.10.2018r.

Ślubowanie i pasowanie uczniów kl.I

29.11.2018r.
Andrzejki
06.12.2018r. Mikołajki
17.12.2019r. Kiermasz świąteczny
23-31.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2019r.

Zabawa karnawałowa

11-24.02.2019r.

Ferie zimowe

15-17.04.2019r.
Egzamin ósmoklasisty
18-23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019r. Zakończenie zajęćZgodnie z Rozporządzeniem MEN z 5 października 2010 r.

ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w SP 13 w roku szkolnym 2018/2019:


Data
02.11. 2018r.
21.12.2019r.
15-17.04.2019r.

02.05.2019r.