Nauczyciele

2018/2019

Matulewicz Jolanta

Dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i techniki

Wójcik Paweł

Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

Andryskowska Marta

Nauczyciel matematyki, fizyki, chemii

Bielińska Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie

Barżykowska Aneta

Nauczyciel wspomagający

Bieżuńska Barbara

Kierownik świetlicy

Borodiuk Szumigalska Irena

Nauczyciel przyrody, matematyki, geografii

Borzym Angelika

Nauczyciel wspomagający

Bulska Joanna

Nauczyciel wychowania fizycznego

Burzawa Joanna

Nauczyciel języka polskiego

Cichosz Helena

Nauczyciel ICIM i n-l w świetlicy

Formella Rusek Magdalena

Nauczyciel religii

Frączyk Julita

Nauczyciel wspomagający

Frąszczak Dorota

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki

Gajewska Bogumiła

Nauczyciel świetlicy

Szlosek Przemysław

Gajewska Jolanta

Nauczyciel świetlicy

Fryca Iwona

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jankowska Barbara

Nauczyciel języka angielskiego

Jarzembińska Magdalena

Nauczyciel matematyki

Jędrzejczyk Katarzyna

Nauczyciel oddziału przedszkolnego

Kamecka Anna

Nauczyciel bibliotekarz

Kulik Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kulik Sylwia

Nauczyciel świetlicy

Kur Marzena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Molis Katarzyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pawlicka Anna

Nauczyciel przyrody, biologii i techniki

Piskulski Paweł

Nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

Rumińska Sabina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sreberska Tomal Katarzyna

Nauczyciel plastyki i muzyki

Stefańska Dorota

Nauczyciel języka francuskiego

Waśko Anna

Nauczyciel języka polskiego

Zadroga Katarzyna

Nauczyciel wspomagający

ks. Zaremba Piotr

Nauczyciel religii