Odpowiedzialności za sprzęt

Szanowni Rodzice! Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 i MP4 itp.) przynoszony przez uczniów do szkoły.

Dyrektor Szkoły