Obiady

Opłaty za posiłek  w dniach 01-04 września 2020 roku
-  przelewem  na rachunek bankowy

   PKO BP nr:  30 1440 1026 0000 0000 1255 0022


W przelewie proszę uwzględnić:  imię i nazwisko dziecka  oraz  klasę

Koszt jednego obiadu - 3,50 zł