Obiady

Obiady wydawane codziennie w godzinach:
1130 - 1150 (kl. 1-3)
1235 - 1255 (kl. 4-8)

Płatność w wyznaczone dni w sekretariacie szkoły.
Istnieje możliwość dokonywania płatności przelewem:

Szkoła Podstawowa nr 13
81-506 Gdynia, ul. Halicka 8
BANK PKO BP
Nr konta: 30 1440 1026 0000 0000 1255 0022


W tytule przelewu proszę uwzględnić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który płacimy
Codziennie można wykupić obiad doraźny: 3,50 zł