Skargi i wnioski

Przyjmuje wicedyrektor szkoły mgr Paweł Wójcik
we wtorek w godz.: 1500 - 1530 oraz 16.30 - 1700 (gabinet nr 22)