Zebrania z rodzicami

2018/2019


Data

Wydarzenie

03.09.2018r.

10.09.2018r.


Zebranie z rodzicami kl.0-1

Zebranie z rodzicami kl.2-8


Wybór Trójek klasowych i Rady Rodziców

29.10.2018r.

Konsultacje indywidualne
17.12.2018r.
Zebranie z rodzicami (propozycje ocen)
21.01.2019r.
WYWIADÓWKI
25.03.2019r.
Konsultacje indywidualne
13.05.2019r.
Zebranie z rodzicami (propozycje ocen)